"Welkom op de site van FrL bewindvoering, waarmee kunnen we u van dienst zijn?"

FrL Bewindvoering

FrL Bewind behartigt de belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen. Dat kan gaan om mensen met bijvoorbeeld een al dan niet aangeboren verstandelijke handicap, een lichamelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Het behartigen van die belangen strekt zich uit over allerlei vraagstukken zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldsaneringsregelingen.

FrL Bewind is een bestaand bewindvoerderskantoor onder een nieuwe naam. Sinds 1 januari 2012 is de afdeling bewindvoering en curatele van Trip Advocaten en Notarissen verzelfstandigd en gaat onder een nieuwe naam verder: FrL Bewind en Budgetbeheer. Kortweg: FrL Bewind.

FrL. staat voor Friesland, het werkgebied waar FrL Bewind zich op richt. Maar FrL staat ook voor Friesland als begrip. Friesland staat voor de nuchterheid en de degelijkheid die u zoekt wanneer u op zoek bent naar een bewindvoerder of curator.

FrL Bewind heeft al een jarenlange expertise op het gebied van bewind en curatele en daarmee een grote voorsprong in kennis en kunde op veel andere bewindvoerders. Daarnaast richt FrL Bewind zich uitsluitend op bewind en curatele. Daarmee is bewind en curatele geen ‘bijproduct’, maar is de kerntaak van FrL Bewind. Bewind en curatele is datgene waar ons kantoor zich dagelijks en uitsluitend mee bezighoudt. En wat houden die werkzaamheden in:

"Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon"

Bewind

Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet meer zijn of haar financiële zaken kan regelen, dan kan hij de goederen en geld onder bewind laten stellen. De rechter stelt een bewindvoerder aan, die het vermogen van de onder bewind gestelde beheert. Het gevolg is dat de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder. Omdat de bankrekening meestal ook onder het bewind valt, kan de onderbewindgestelde niet over zijn geld beschikken en dus geen aankopen doen.

Maar de bewindvoerder heeft ook als taak dat de onderbewindgestelde goed verzorgd wordt. De onderbewindgestelde krijgt dan wel geld om bijvoorbeeld de dagelijke boodschappen te doen. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed.

Als een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden is uitgesproken, wordt deze gepubliceerd in het curatele- en bewindregister. Hetzelfde geldt voor een bewind wegens geestelijke of lichamelijke toestand, als de kantonrechter dat beslist.

Bewindvoering aanvragen

"Curatele betekent dat iemand niet meer zelf ‘rechtshandelingen aan mag gaan'."

Curatele

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf ‘rechtshandelingen aan mag gaan’. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Degene die zijn of haar persoonlijke belangen en vermogen behartigt heet de curator. Voor bijna elke handeling en beslissing van de betrokkene moet de curator toestemming geven.

Een vereiste is dat de aandoening van degene die onder curatele komt blijvend is. Is er sprake van tijdelijke verwarring, dan is bewind of mentorschap een betere oplossing. Curatele kan ook aangevraagd worden voor iemand met een verstandelijke beperking, voor iemand die extreem veel geld uitgeeft of bij verslavingsproblemen.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en 2 plaatselijke dagbladen. Ook wordt de onder- curatelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag. Het register kunt u bekijken op www.rechtspraak.nl, onder ‘Uitspraken en registers'.

Curatele bewindvoering aanvragen

"Onze mensen hebben al een jarenlange expertise op het gebied van bewind en curatele en daarmee een grote voorsprong in kennis en kunde op veel andere bewindvoerders."

Monique Bertram

m.bertram@frlbewind.nl

0512 – 580315

Wiebe Bosma

w.bosma@frlbewind.nl

0512- 580322

Meindert Brouwer

info@frlbewind.nl

0512-580310

Annegreeth Dubois

a.dubois@frlbewind.nl

0512 – 580312

Marga Huitema

m.huitema@frlbewind.nl

0512-580321

Fokalyn IJbema

f.ijbema@frlbewind.nl

0512 – 580313

Hannie de Jong

h.dejong@frlbewind.nl

0512 – 580314

Albertine Kramer

a.kramer@frlbewind.nl

0512 – 580310

Maria van der Lugt

m.vanderlugt@frlbewind.nl

0512 – 580317

Ramon van Moorst

r.vanmoorst@frlbewind.nl

0512-580323

Sharon Schoonbeek

info@frlbewind.nl

0512-580310

Louis Stockmann

l.stockmann@frlbewind.nl

0512-580324

Sjoukje Tjepkema

s.tjepkema@frlbewind.nl

0512-580311

Albert de Vries

a.devries@frlbewind.nl

0512 – 580319

Ineke de Vries

i.devries@frlbewind.nl

0512-580318

Cobie de Wind

c.dewind@frlbewind.nl

0512-580316

Geert Jan de Jong

info@frlbewind.nl

0512-580310

"Friesland staat voor nuchterheid en de degelijkheid die u zoekt wanneer u op zoek bent naar een bewindvoerder"

Bezoekadres

Berglaan 56
9203 EJ Drachten
T 0512 - 58 03 10
info@frlbewind.nl

Postadres

postbus 122
9200 AC Drachten
T 0512 - 58 03 10
info@frlbewind.nl

Route

Berglaan 56
9203 EJ Drachten
T 0512 - 58 03 10
info@frlbewind.nl

  • Naam *
  • U wilt graag informatie over: *
  • Emailadres *
  • Bericht *

*verplichte gegevens.